ODDZIAŁ BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO I AUTOMATYKI

Oddział Budownictwa Energetycznego i Automatyki zajmuje się inwestycjami związanymi z budową i modernizacją:

 • obiektów elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć,
 • systemów telekomunikacyjnych i teletechnicznych,
 • automatyki technologicznej.

BAZA TECHNICZNA
95-040 Koluszki, Zygmuntów 37
tel.: +48 44 714 60 40
fax: +48 44 714 60 41
e-mail: agatzygmuntow@agat-koluszki.pl

ODDZIAŁ BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Oddział Budownictwa Przemysłowego zajmuje się usługami związanymi z budową:

 • baz magazynowych,
 • rurociągów przemysłowych, instalacji petrochemicznych,
 • obiektów inżynieryjnych, kubaturowych i specjalistycznych,
 • sterowanych przewiertów horyzontalnych.

BAZA TECHNICZNA
95-040 Koluszki, Zygmuntów 37
tel.: +48 44 714 60 40
fax: +48 44 714 60 41
e-mail: agatzygmuntow@agat-koluszki.pl

ODDZIAŁ W PŁOCKU

Oddział w Płocku powstał w 1998 roku w celu lepszego kontaktu z naszymi największymi kontrahentami: PKN ORLEN i PERN. Dysponuje własnym zapleczem sprzętowym, warsztatowym oraz transportowym. Działając jako samodzielna placówka, wykonuje prace związane z:

 • branżą elektryczną,
 • branżą technologiczną,
 • usługami serwisowymi,
 • usługami utrzymaniowymi.

ODDZIAŁ W PŁOCKU
09-411 Płock-Biała, Nowa Biała 35
tel.: +48 24 366 79 10
fax: +48 24 366 79 20
e-mail: agatplock@agat-koluszki.pl

Biuro Handlowe w Warszawie

BIURO HANDLOWE W WARSZAWIE
00-613 Warszawa, ul. T.Chałubińskiego 8
tel/fax.: +48 22 826 02 62
e-mail: agatwarszawa@agat-koluszki.pl

Biuro Handlowe w Gdyni

BIURO HANDLOWE W GDYNI
81-232 Gdynia, ul. Komandorska 50
tel.: + 48 665 153 593
e-mail: agatgdynia@agat-koluszki.pl