ENERGETYKA

Energetyka to w naszej firmie wiodąca branża, w której świadczymy usługi od początku naszej działalności. Zrealizowaliśmy wiele projektów energetycznych dla sektora paliwowego, kolejowego, wojskowego oraz innych gałęzi gospodarki krajowej.

Oferujemy szeroki zakres usług energetycznych, w ramach których realizujemy budowy, remonty i modernizacje:

  • napowietrznych i kablowych linii energetycznych,
  • stacji elektroenergetycznych,
  • ochrony katodowej,
  • automatyki przemysłowej,
  • dalekosiężnych linii światłowodowych,
  • systemów teletechnicznych,
  • systemów kontroli i dozoru.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną, sekcjami pomiarowymi i rozruchowymi oraz niezbędnym do profesjonalnej obsługi sprzętem technicznym, pomiarowym oraz zapleczem transportowym.