KONTAKT

Przedsiębiorstwo AGAT S.A.

ul. Paderewskiego 1
95-040 Koluszki
tel.: +48 44 714 66 10
fax: +48 44 714 66 20
e-mail: biuro@agat-koluszki.pl
KRS 0000310595
NIP 773-000-74-03
REGON 004705192
BDO 000102103

Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Koluszkach (95-040) ul. Paderewskiego 1

NIP 773-000-74-03; REGON 004705192

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310595 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi; XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1 010 000 zł, kapitał wpłacony: 1 010 000 zł

Dział Ofert i Marketingu

e-mail: ofertowanie@agat-koluszki.pl

Baza Techniczna

95-040 Koluszki, Zygmuntów 37
tel.: +48 44 714 60 40
fax: +48 44 714 60 41
e-mail: agatzygmuntow@agat-koluszki.pl

Oddział w Płocku

09-411 Płock-Biała, Nowa Biała 35
tel.: +48 24 366 79 10
fax: +48 24 366 79 20
e-mail: agatplock@agat-koluszki.pl

Biuro Handlowe w Warszawie

00-613 Warszawa, ul. T.Chałubińskiego 8
tel/fax.: +48 22 826 02 62
e-mail: agatwarszawa@agat-koluszki.pl

Biuro Handlowe w Gdyni

81-232 Gdynia, ul. Komandorska 50
tel.: + 48 665 153 593
e-mail: agatgdynia@agat-koluszki.pl