ZARZĄD

 

 

Marek Olczyk
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Jacek Justyna
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Handlowy

Jarosław Kozal
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Oddziału Budownictwa Przemysłowego


Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koluszkach (95-040) ul. Paderewskiego 1

NIP 773-000-74-03; REGON 004705192

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310595 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1 010 000 zł, kapitał wpłacony: 1 010 000 zł