PRZEWIERTY STEROWANE

Już w 1995 roku byliśmy pionierem w świadczeniu usług w zakresie horyzontalnych przewiertów sterowanych. Pomimo że ta metoda jest dzisiaj powszechnie stosowana, to nasza firma ze względu na duże doświadczenie należy do czołówki wykonawczej w Polsce.

Jesteśmy przygotowani do wykonania w każdym miejscu Europy zleconych nam prac podczas budowy rurociągów:

  • kablowych,
  • wodnych,
  • gazowych,
  • paliwowych.

Technologia horyzontalnych przewiertów sterowanych pozwala na bezkolizyjne pokonanie wielu przeszkód terenowych. Metodą tą układane są rury ochronne i robocze pod rzekami, jeziorami, terenami bagiennymi, rozlewiskami wodnymi, drogami i autostradami, torowiskami, terenami o gęstej zabudowie. Nasz park maszynowy umożliwia wykonywanie przewiertów o długości do 1200 mb, przy maksymalnej średnicy rozwiercania do 900 mm. Dysponujemy sprzętem o najwyższych parametrach technicznych oraz doświadczoną i doskonale wyszkoloną brygadą przewiertową.