POLITYKA JAKOŚCI

Problematyka jakości jest kluczową kategorią już od początku istnienia naszej firmy. Uznaliśmy, że wysoka jakość wykonywanych przez nas usług stanie się tym elementem, który będzie odróżniał nas od konkurencji. W związku z tym jakość naszych usług stała się jednym z najważniejszych parametrów zarządzania firmą i wytyczną do stworzenia struktury organizacyjnej. Osobom zarządzającym przypisaliśmy obowiązki związane z realizacją systemów zarządzania jakością, a ponadto powołaliśmy pełnomocników do spraw jakości, którzy mają wysoką pozycję w strukturze firmy.

Aby uwiarygodnić rynkowo nasze podejście do tej problematyki, wdrożyliśmy międzynarodowe normy zarządzania jakością. Uzyskaliśmy certyfikaty norm ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015. Od 2000 roku Przedsiębiorstwo AGAT SA posiada system jakości ISO 9001 oraz AQAP 2110. W 2010 roku został wdrożony system PN-N 18001-2004, a w 2012 roku system ISO 14001:2004.

Wdrożenie tych norm oraz ich ciągły monitoring spowodowały, że wysoka jakość usług to nie tylko filozofia i wizytówka firmy, ale też standard pracy wszystkich naszych pracowników.

Konsekwencją tego jest utrzymanie znaczącej pozycji na rynku i wzrost popytu na nasze usługi, a przede wszystkim dzięki temu spełniamy oczekiwania najbardziej wymagających Klientów i jesteśmy postrzegani przez naszych kontrahentów jako solidny, wiarygodny i uczciwy wykonawca.

Jakość naszych usług, mimo osiągnięcia wysokiego poziomu, jest ciągle doskonalona, gdyż bierzemy pod uwagę, że zadania stawiane przez naszych Klientów będą coraz bardziej skomplikowane technicznie.