AUTOMATYKA TECHNOLOGICZNA

Dynamiczny rozwój branży automatyki technologicznej w sektorze paliwowym, jaki nastąpił w ostatnich latach, spowodował duże zapotrzebowanie na usługi projektowe i wykonawcze.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

  • automatyki instalacji petrochemicznych i rafineryjnych,
  • automatyki technologicznej parków zbiornikowych,
  • automatyki technologicznej dla pompowni rurociągowych,
  • automatyki ujęć wody,
  • monitoringu gleby,
  • automatyki technologicznej oczyszczalni ścieków,
  • automatyki technologicznej kotłowni ciepła,
  • prace branży PiA.

W 2006 roku Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego przyznała naszemu przedsiębiorstwu Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA za automatykę technologiczną obejmującą projektowanie, wykonawstwo oraz serwisy gwarancyjne.