WYDARZENIA

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. otrzymało nominację do tytułu MADE IN POLAND 2023 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.
Nominowany Przedsiębiorstwo AGAT S.A. w kategorii Międzynarodowy Sukces nagroda przyznana przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod Budowę Zaplecza Technicznego dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w Rzeszowie.

III miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie” za Budowę Terminala Naftowego etap II TNG PERN S.A.

Nowy wizerunek Biura Handlowego w Warszawie

Powstanie biura handlowo-technicznego w Gdyni

ACHAT Infrastruktur GmbH

W 2015 roku w Berlinie została powołana do życia spółka ACHAT Infrastruktur GmbH realizująca usługi związane z projektowaniem, budową i robotami z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, kolejowej, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych a także roboty inżynieryjne oraz związane z tym doradztwo techniczne i marketingowe.
ACHAT Infrastruktur GmbH Westhafenstraße 1 13353 Berlin