POWIĄZANIA KAPITAŁOWE

Przedsiębiorstwo AGAT SA posiada udziały w czterech firmach branżowych.

ACHAT Infrastruktur GmbH

W 2015 roku w Berlinie została powołana do życia spółka ACHAT Infrastruktur GmbH realizująca usługi związane z projektowaniem i wykonawstwem dla branży kolejowej, energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej, a także wykonująca prace inżynieryjne oraz związane z tym doradztwo techniczne i marketingowe.

ACHAT Infrastruktur GmbH Westhafenstraße 1, D-13353 Berlin

www.achat-infrastruktur.de

AGAT IT SA

W 2008 roku ze struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa AGAT SA została wyodrębniona AGAT IT SA Nadrzędnym celem AGAT IT SA jest oferowanie usług związanych z projektowaniem i budową zintegrowanych systemów informatyki i automatyki do obsługi procesów technologicznych i przemysłowych. Firma realizuje także zadania związane z instalacjami słaboprądowymi dla systemu kontroli dostępu oraz sieci komputerowych.

AGAT IT SA, ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź

www.agatit.pl

KB Pomorze Sp. z o.o.

KB Pomorze Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą inżynierską zajmującą się projektowaniem i wykonawstwem prac dla branży paliwowej i rafineryjno-petrochemicznej oraz budownictwa przemysłowego, w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów instalacji przemysłowych oraz produkcji, przerobu, magazynowania i dystrybucji surowców i produktów. Istnieje na rynku usług od 2002 roku.

KB Pomorze Sp. z o.o., ul. Sienna 50, 80-605 Gdańsk

www.kbpomorze.pl

PIOMEL SA

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji PIOMEL SA rozpoczęło działalność w 1992 roku. Specjalizuje się w budowie kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków, systemów melioracji, budowie systemu dróg.

PIOMEL SA, ul. Energetyków 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

www.piomel.pl