HISTORIA​

 • 23 sierpnia 1990 – wpisanie spółki do rejestru handlowego pod nazwą
  Przedsiębiorstwo AGAT Sp. z o.o.
 • 7 września 1990 – podpisanie pierwszego kontraktu
 • 3 czerwca 1994 – uroczyste otwarcie Bazy Technicznej w Zygmuntowie
 • 1 września 1998 – uroczyste otwarcie Oddziału w Płocku
 • 23 sierpnia 2000 – otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2000
 • 2 kwietnia 2001 – otrzymanie certyfikatu AQAP 2110:2003
 • październik 2002 – powstanie spółki KB Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
 • 30 listopada 2004 – przekroczenie progu zatrudnienia 300 osób
 • 30 czerwca 2005 – otwarcie Biura Handlowego w Warszawie
 • listopad 2005 – otrzymanie wyróżnienia w XI edycji Polskiej Nagrody Jakości, w kategorii dużych organizacji usługowych
 • 12 czerwca 2006 – przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA za automatykę technologiczną obejmującą projektowanie, wykonawstwo oraz serwisy gwarancyjne
 • listopad 2006 – zdobycie tytułu laureata w XII edycji Polskiej Nagrody Jakości, w kategorii dużych organizacji usługowych
 • 3 września 2007 – otrzymanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia
 • 4 sierpnia 2008 – przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
 • 4 sierpnia 2008 – powstanie spółki AGAT IT SA z siedzibą w Łodzi
 • 1 lutego 2010 – powstanie spółki PBI SA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
 • 11 lutego 2010 – otrzymanie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, stwierdzających, że firma posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „TAJNE” „NATO SECRET” „EU/UE SECRET”
 • 4 czerwca 2010 – otrzymanie certyfikatu PN-N 18001:2004
 • wrzesień 2010 – rozszerzenie grupy kapitałowej AGAT SA o firmę PIOMEL SA
 • 12 października 2015 – powstanie w Berlinie spółki ACHAT Infrastruktur GmbH
 • 23 sierpnia 2015 – 25 lecie istnienia firmy
 • 1 marca 2016 – powstanie biura handlowo-technicznego w Gdyni
 • 28 lutego 2018 – wyróżnienie w rankingu miesięcznika FORBES – Diamenty Forbesa
 • 22 listopada 2019 – Dyplom PIP, III miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”
 • 23 sierpnia 2020 – 30 lecie istnienia firmy

Galeria: