TELEKOMUNIKACJA I TELETECHNIKA

Wyspecjalizowaliśmy się w projektowaniu, wykonawstwie i utrzymaniu sieci, urządzeń, systemów telekomunikacyjnych i teletechnicznych. Podnosimy standardy w zarządzaniu nimi i umożliwiamy automatyzację sterowania instalacjami.

Oferujemy usługi związane z projektowaniem i wykonawstwem:

  • dalekosiężnych linii światłowodowych wykorzystywanych do łączności i nadzoru pracy rurociągów paliwowych,
  • sieci magistralnych, rozdzielczych i abonenckich,
  • łączności dyspozytorskiej i abonenckiej,
  • systemów łączności i układów telemechaniki,
  • systemów kontroli i dozoru.

Cała infrastruktura jest wykonywana w sposób zapewniający pełne możliwości rozbudowy i przebudowy (urządzeń, kabli, anten) w okresie eksploatacyjnym.