PRZEWIERT HDD POD DNEM RZEKI WISŁA

Wybudowanie nowego odcinka rezerwowego rurociągu paliwowego φ 400, wykonanie umartwienia istniejącego rurociągu φ 400 oraz wykonanie demontażu rurociągu rezerwowego w jego części lądowej.