MODERNIZACJA ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW POLIGONOWYCH

Modernizacja istniejących obiektów poligonowych oraz budowa nowych w ramach przygotowania infrastruktury szkoleniowej i poligonowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz –projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.