CONTACT

Przedsiębiorstwo AGAT S.A.

Paderewskiego 1 street
95-040 Koluszki
Phone: +48 44 714 66 10
Fax: +48 44 714 66 20
E-mail: biuro@agat-koluszki.pl
KRS [National Court Register No.] 0000310595
NIP [Tax Ident. No.] 7730007403;
REGON [National Business Registry No.] 004705192
BDO [Waste Data Base] 000102103

Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna, having its registered office in Koluszki (95-040), Paderewskiego 1 street

NIP [Tax Ident. No.] 7730007403;

REGON [National Business Registry No.] 004705192

Registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under no. 0000310595 by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, 20th Commercial Division of the National Court Register.

Share capital: PLN 1,010,000, paid-up capital: PLN 1,010,000

Offer and Marketing Department

E-mail: ofertowanie@agat-koluszki.pl

Technical Base

95-040 Koluszki, Zygmuntów 37
Phone: +48 44 714 60 40
Fax: +48 44 714 60 41
E-mail: agatzygmuntow@agat-koluszki.pl

Branch in Płock

09-411 Płock-Biała, Nowa Biała 35
Phone: +48 24 366 79 10
Fax: +48 24 366 79 20
E-mail: agatplock@agat-koluszki.pl

Commercial Office in Warsaw

00-613 Warszawa, T.Chałubińskiego 8 street
Phone/Fax: +48 22 826 02 62
e-mail: agatwarszawa@agat-koluszki.pl

Commercial Office in Gdynia

81-232 Gdynia, Komandorska 50 street
Phone: + 48 665 153 593
E-mail: agatgdynia@agat-koluszki.pl