Career

Przedsiębiorstwo AGAT SA, having its registered office in Koluszki, is recruiting candidates for the following positions:

Kierowca – operator samochodu ciężarowego

Miejsce pracy: na miejscu oraz w delegacji

Wymagania:

 • prawo jazdy kat.C, E
 • uprawnienia UDT do obsługi żurawi – IIŻ,
 • uprawnienia UDT do obsługi podestów – IP  – mile widziane,
 • praca również w delegacji.

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • znajomość programu MS Project, zasad kosztorysowania oraz wiedza dotycząca wycen robót budowlanych,
 • dobra znajomość przepisów BHP ,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację.

Oferujemy:

 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej  pozycji na rynku,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne  wynagrodzenie/wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@agat-koluszki.pl lub na adres Przedsiębiorstwo AGAT SA 95-040 Koluszki ul. Paderewskiego 1 z zaznaczeniem stanowiska, które jest przedmiotem aplikacji. Prosimy również o zamieszczenie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).

Sanitary work manager / Engineer

Place of work: Gdańsk, Oil Terminal

Responsibilities:

 • Supervision over the implementation of works at the construction site,
 • Preparation and storage of the technical documentation,
 • Work management during preparation, implementation, launching and acceptance of investments,
 • Organisation and coordination of the subcontractors’ work,
 • Ensuring that the works carried out are in compliance with schedules, budget, construction law and technical documentation,
 • Maintaining ongoing contact with the appointed Investor’s services and maintaining author’s supervision.

Requirements:

 • higher technical education in the field of sanitary industry,
 • computer skills – MS Office, AutoCAD,
 • reliability and very good organisation of work,
 • experience in settling investment tasks,
 • experience in supervising and coordinating work,
 • ability to work in a team,
 • driving licence category B.

Other advantageous skills:

 • having unlimited installation licence for heating, ventilation, gas, water supply and sewage networks, installations and devices,
 • knowledge of the MS Project programme, cost estimating principles and knowledge in the field of construction works valuation,
 • good knowledge of health and safety regulations,
 • command of English or German enabling easy communication.

We offer:

 • a full-time employment contract in a company with an established position on the market,
 • attractive salary,
 • work in a young, dynamic team,
 • friendly work environment,
 • large independence at work,
 • possibility of attending trainings and developing within the company’s structures,
 • a chance to gain valuable work experience.

If you are interested, please send your application to the following e-mail address: rekrutacja@agat-koluszki.pl or to the company’s postal address: Przedsiębiorstwo AGAT SA, 95-040 Koluszki, Paderewskiego 1; the application shall include the position you apply for. Please also include in your CV the following clause: I consent to the processing of my personal data for the purposes of the recruitment process (in accordance with the Personal Data Protection Act).

Electrical works manager

Assistant electrical works manager

We expect candidates to have:

 • higher education, the preferred field of study is electrical engineering,
 • construction licence to manage construction works in the installation specialisation in the field of electrical networks, installations and devices (in case of the position of electrical works manager),
 • professional experience in a similar position,
 • skills in using AutoCAD and MS Office programmes,
 • driving licence category B,
 • availability (readiness to travel on business), loyalty and diligence.

We offer:

 • work in a one-shift system, on an employment contract, in a company with a stable position on the market,
 • remuneration based on a modern incentive system,
 • professional development opportunities and a friendly work environment with a team of experienced employees.

If you are interested, please send your application to the following e-mail address: rekrutacja@agat-koluszki.pl or to the company’s postal address: Przedsiębiorstwo AGAT SA, 95-040 Koluszki, Paderewskiego 1; the application shall include the position you apply for. Please also include in your CV the following clause: I consent to the processing of my personal data for the purposes of the recruitment process (in accordance with the Personal Data Protection Act).