BUDOWA ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Budowa zbiorników magazynowych o pojemności
2 × 10 000 m³ dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.

Budowa zbiornika magazynowego o pojemności 32 000 m³ dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.