Budowa Terminala Naftowego w Gdańsku

Realizacja II etapu budowy Terminala Naftowego PERN S.A. w Gdańsku.

Budowa 3 zbiorników o pojemności 100 000 m³, 2 zbiorników o pojemności 45 000 m³ oraz rurociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.