SOLIDNY PARTNER

TO NIE JAKOŚĆ KOSZTUJE, LECZ JEJ BRAK

Polityka Jakości Przedsiębiorstwa ”AGAT” S.A. wynika z długofalowej strategii rozwoju tworzącej podstawy utrzymania znaczącej pozycji na rynku i wzrost popytu na nasze usługi. Naszym priorytetem jest i będzie utrzymanie poziomu realizowanych usług na najwyższym jakościowo poziomie i jak najpełniejsze spełnienie oczekiwań Klientów. Ufamy, że System Zarządzania Jakością pod zarządem norm: ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009 sprawia, że wszystkie procesy mające wpływ na jakość są prawidłowo sterowane i nadzorowane. Mając na względzie wymagania klientów, tak obecnych jak i przyszłych oraz ciągłe doskonalenie jakości realizowanych usług przyjęliśmy cele, do których konsekwentnie dążymy.
Od 2000 roku Przedsiębiorstwo "AGAT" S.A. posiada system jakości ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009.
W 2010 roku został wdrożony system PN-N 18001-2004 a w 2012 roku system ISO 14001:2004.

WYDARZENIA

2012-10-22

BUDOWA LOTNISKOWYCH SKŁADÓW MPS - 1 i 2 WRAZ Z RUROCIĄGIEM PRZESYŁOWYM - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

WAŻNIEJSZE PROJEKTY

więcej realizacji

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

Przedsiębiorstwo ”AGAT” S.A. oferuje swoje usługi dla wielu sektorów gospodarki krajowej, w szczególności dla sektora naftowego, gazowego, wojskowego, kolejowego oraz komunalnego. W większości dużych inwes- tycji pełni rolę Generalnego Realizatora Inwestycji. Szczególnie ważną rolę w ofercie Przedsiębiorstwa stanowią nowoczesne rozwiązania z zakresu elektroenergetyki oraz automatyki technologicznej stosowane w przemyśle naftowym, w tym m.in. automatyka baz magazynowych, rurociągów przesyłowych i pompowni rurociągowych, ujęć stacji uzdatniania wody, monitoringu skażeń gleby, a także oczyszczalni ścieków bytowych i przemysłowych.

PREZENTACJE FIRMY